Dramatis Personae

Följande personer är nämnda i bokstavsordning om inget annat anges och är sorterade efter folktillhörighet

Erkelzaarianer

Agi Furulaan - Piris lillasyster
Ando Furulaan - Piris lillebror
Aragon Kanfagris - Nikoforaz yngste kusin, baronen som blev den nye kunglige fogden

Dramo Furulaan - Piris storebror, dräpt av kung Zakastvurs knektar
Erazak Shanathel - furst Tengurs bror, kung Zakastvurs kusin, tidigare kunglig fogde
Fremo Kontara - Rasmos tvillingbror, soldat i Nikoforaz' armé
Gara Furulaan - Piris mor som blev offrad i kung Zakastvurs soltempel
Gerondo Nidaraan - stadsfursten av Minarbi

Haraldan Borgundak - stadsfursten av Novgord
Karadal Kanfagris - Nikoforaz äldste kusin, baronen som blev den nye stadsfursten av Thakandor
Kazareh Taborsek - Erazak lömskt förklädd till kapten i Nikoforaz' armé

Mantoran Kantraamon - Erkelzaars ärkebiskop, fängslad under kung Zakastvurs regeringstid
Nikoforaz II Kanfagris -
bror till Fenestra, Krahans stadsfurste som blev den nye kungen av Erkelzaar
Orifal Kanfagris - baronen som blev den nye stadsfursten av Krahan
Piri Furulaan - dotter till Tamgen, Fenestras väninna
Rasmo Kontara - Fremos tvillingbror, soldat i Nikoforaz' armé
Takaara Shanathel - furst Tengurs gemål som våldtog Nikoforaz när han var ung
Tamgen Furulaan - byäldste, Piris far som blev offrad i kung Zakastvurs soltempel
Targan Bogomil - bard, kapten i Nikoforaz' armé

Tengur Shanathel - fogde Erazaks bror, kung Zakastvurs kusin, tidigare stadsfurste av Thakandor
Titioona - Furst Haraldans skönsjungande dotter som är utesluten ur huset Borgundak, eftersom hon är "efterbliven"
Veriata Shanathel - kung Zakastvurs syster som inte kan ljuga

Vunrak - råstark knekt, kung Zakastvurs trognaste vän

Zakastvur Shanathel - tidigare kung av Erkelzaar

Viktiga erkelzaarianska härskare i kronologisk ordning

Auterian I Kanfagris - kallad "den helige", kämpade mot Mörkrets gud och blev därefter den förste majestatis (=den store) av Erkelzaar vid tiden för Ljusets Guds Nedstigning då han bar Osårbarhetens tiara
Orifal I Kanfagris - majestatis år 141 efter Nedstigningen, besegrades av mateberna efter deras oprovocerade krigsförklaring år 184
Bethamon I Kanfagris - majestatis år 205 e.N., Orifal I:s son som lyckades driva ut mateberna ur Erkelzaar

Kharaan I Kanfagris
- majestatis år 672, även kallad "den Store", erövrade Krothon, Matebia och Chika'maar
Auterian IV Kanfagris - majestatis år 728, även kallad "den Store", Kharaan den Stores son som erövrade hela Evendaboro utom Khuzul Daar som förstördes av en komet
Kuzikenaz II Kanfagris - majestatis år 1172
som dog i Mögalirträsket år 1173 med Osårbarhetens tiara
Arbogastim IV Kanfagris - kung år 1176, majestatis Kuzikenaz II's yngre bror och efterträdare vars general fann en av de fyra heliga medaljongerna i Khuzul Daar
Kuzikenaz III Kanfagris - kung år 1223, son till Arbogastim IV, kallad "den galne", eftersom han led av förföljesemani och var mer intresserad av teater och skådespel än av att styra ett rike
Sharzuk Shanathel - furste som störtade den impopuläre Kuzikenaz III och blev krönt till kung år 1248
Manterak Shanathel - kung 1267, Sharzuks son och Uburshaks far.

Uburshak Shanathel - kung 1274, Zakastvurs far som regerade över Erkelzaar och sina söner med järnhand
Zakastvur Shanathel - kung 1309, störtades av furst Nikoforaz eftersom han hemfallit åt maktmissbruk och dyrkan av en hednisk solgudinna
Nikoforaz II Kanfagris - kung 1320, bror till Fenestra

Mateber

Arinya Portyak - tjänsteflicka hos länsherren Dergolomon
Barjahym Dergolomon - sonson till Dergolomon, brorson till Kaljotyin
Dimitro Vazanov - länsherre av Vazhin
Jargantayi Dergolomon - länsherre av nordöstra kvadranten av Portelan

Kaljotyin Dergolomon - lagväktere, ogift son till Dergolomon
traniboren - (tranibor = solens son), matebernas över tusen år gamle solkejsare vars namn är så heligt att det varken får uttalas eller skrivas ner.

Övriga

Akarachi - den första nan skiba (=vita heliga) av Evendaboro då hon bar Läkedomens tiara
Chuwen Kumihua'taan
- den förste shona'shon (=storhövding) av Chika'maar då han bar Råstyrkans tiara
Feraal Hamadi el Guul - hodjaga (=förste köpman), krothonernas vicehövding

Genoki
- kobarashiansk tempelmästare
Katoro - kobarashiansk överstepräst
Matauro - *klungahövding av Jaguarens stam
Mahiradastis - arkangeln som kämpade mot Mörkrets gud
Saram Cha al Tiira - den första bashtuna (=utvalda moder) av Krothon då hon hade den Heliga spiran
Tahai - en moai (stenjätte)
Toranga - *klungahövding av Hökens stam

Tukuturi - moaiernas ledare

Tillbaka till smakprov


Arkeolog och kulturhistoriker: Sandra Petojevic
26 november 2005 (uppdaterad 20 oktober 2007)