uttal av artezanska ord och namn

Allt ska uttalas som det skrivs, men enligt nedanstående regler:

a - öppet kort a som i ordet natt utom efter ett ensamt h (inte ch, kh, sh eller th) i erkelzaarianska ord då det blir långt som i ordet mat
aa - öppet finlandssvenskt långt a - långt som i ordet mat, men öppet som i ordet natt
c - används aldrig ensamt
ch - hårt tje-ljud som i det engelska ordet church
dj - uttalas som i det ryska namnet Nadja, inte som i ordet djur
e - kort ä som i ordet ändra
g - g som i ordet gammal, inte som i ordet gömma
h - ljudande h som i ordet hämta, men betydligt gutturalare i chika'maariska ord
i - öppet kort i som i ordets sitt
ï - långt betonat i som i ordet vila
j - hårt j som i ordet jaga
kh - hårt gutturalt k som i ordet burkha (heltäckande slöja)
ly - lj-ljud som i ordet lilja
ng - nasalt ljud som i ordet rang
o - kort å som i ordet många
oo - långt å som i ordet mål
q - q som i den kanadensiska staden Quebec, inte som kv i ordet kvinna

sh - sje-ljud som i ordet skynda
sk - uttalas sk som i ordet skattkammare, inte som i ordet skynda
th
- hårt t som i ordet tryck fast med ett h; "thryck"
ts - mjukt tse-ljud som i det ryska flodnamnet Donets
tz - hårt tse-ljud som i det grekiska ordet tsatsiki
u - kort o som i ordet moster
uu - långt o som i ordet mor
w - w som i det engelska ordet water
x - gutturalt tyskt ach-ljud som i Bach, det spanska namnet Xavier och det skotska ordet loch, men om x förekommer i theranska ord uttalas det ks som i ordet yxa
z - tonande s som i zombie eller i det rumänska personnamnet Zamfir
zh - strävt tonande sje-ljud som i det franska ordet gendarme
* - ett klickljud som man åstadkommer genom att smälla med tungan mot gommens mitt på sydafrikanskt vis
' - anger hård efterföljande konsonant eller efterföljande vokal med danskt stötljud

Det knepiga är att olika artezanska folk uttalar ord och namn olika, t.ex. ordet tranibor uttalas i Matebia 'tranibor medan erkelzaarianer uttalar det som tranibór och på samma sätt blir Balaro-sjön 'Balaro på evendaboriska och Baláro på erkelzaarianska. Krahan har samma vokaler som i frukten banan, Zakastvur som i tacka mor, Fenestra som i beredda, Targan som i Balkan, khobir som i håll i, Nikoforaz som i liksom pålar, Takaara som i finlandsvenskt ta vara, Titioona som i titt i ålar, Khuzul Daar som i finlandsvenskt mormor har och Erkelzaar som i finlandsvenskt enkel sak. Chika'maariska h är mycket djupa, nästan som det tyska ach-ljudet och ska uttalas långt ner i halsen på semitiskt vis.


Tillbaka till Smakprov


Arkeolog och kulturhistoriker: Sandra Petojevic
17 april 2006 (uppdaterad 15 januari 2011)