Mina fantasyromaner
i olika versioner

 

Trilogin Maktens tiaror i olika versioner:

Del 1: Bortom Eldravinen
Version 1 handskriven sommaren 1997 under namnet "Landet Erkelzaar".
Det var något jag gjorde för att lättare minnas kursen i offentlig förvaltning, för att jag behövde göra om en tenta som jag missade för att pappa avled 14 februari 1996.
Utkast från våren 1998 under namnet "Landet Erkelzaar", det allra första.
Utkast från sommaren 1998 under namnet "Bok I om Landet Erkelzaar: Maktens tiaror"
.
Augusti 1998 fick jag äntligen godkänt på ovanstående tenta, men "Landet Erkelzaar" började därefter leva ett eget liv och fick snart namnet "Maktens tiaror" som var mindre otympligt. Då var det också tänkt att det bara skulle bli en enda bok med en uppföljare vid namn "Träskets hjärta".
Version 2 från sommaren 1999 under namnet "Maktens tiaror".
Innehåller den numera kasserade prologen om vulkanutbrottet i Asashi Yama, som numera heter Asashi Gora.
Utkast från sommaren 2000 under namnet "Maktens tiaror" i form av ett flödesschema där pilar som utgår från olika bubblor pekar på andra bubblor, vilket ger en bättre översikt.
Version 3 från sommaren 2000 under namnet "Maktens tiaror".
Denna version läste jag för de tre tonåriga barnen till min storebrors vänner från Jönköping och de sporrade mig att fortsätta skriva då de hade lyssnat storögt och bett om mer.
Version 4 från januari-februari 2001 under namnet "Maktens tiaror".
Innehåller den nya, nuvarande prologen om Auterian den Helige.
Provläst av Hans Luthman som är fil. kand. i svenska språket samt medie- och kommunikationsvetenskap, han hjälpte mig att finna min nuvarande författarstil.
Version 5 från oktober 2001-mars 2002 under namnet "Maktens tiaror".
Provläst av Hans Luthman, gymnasieeleven Kalle Gillgren, Eva Lilja som är docent i Kulturvetenskap samt högstadieeleven Viviann Vodics som även är min systerdotter.
Utkast från en resa till Växjö 25 maj 2002 under namnet "Landet erkelzaar [del 1:] Maktens tiaror".
Här ser man för första gången att det ska bli en trilogi, de båda andra delarna heter "Bortom Världens mur" och "Världen utanför".
Version 6 från oktober 2002-februari 2003 under namnet "Maktens tiaror".
Denna del fick namnet "del 1: Bortom Eldravinen", då det var tänkt att dess uppföljare skulle heta "Maktens tiaror del 2: Bortom Världens mur". Vid denna tid ingick "Bortom Khuzul Daar" (se nedan) i del 1 av "Maktens Tiaror" som delades itu hösten 2004 då den blev alltför tjock. "Maktens tiaror" med uppföljaren "Bortom Världens mur" (se nedan) blev nu istället den nuvarande trilogin "Maktens tiaror" som alltså ska ges ut i tre böcker.
Provläst av konstnären Karl Andersson, specialläraren Gunilla Weiblad, Eva Lilja, gymnasieläraren Peter Johansson, Hans Luthman, Håkan Wettre som är intendent på Göteborgs Konstmuseum samt skådespelaren Johannes Haglund.
Version 7 från mars-maj 2005 under namnet "Maktens tiaror del 1: Bortom Eldravinen".
Provläst av Eva Lilja, Gunilla Weiblad, Karl Andersson, Peter Johansson och Angelica Bernemark som är fil. mag. i konstvetenskap.
Version 8 från sommaren 2007 under namnet "Maktens tiaror del 1: Bortom Eldravinen".
Provläst av Angelica Bernemark september 2007-februari 2008 då den även undergick noggranna faktabearbetningar.
Version 9 (se nedan) är den slutgiltiga versionen från april-september 2008.
Den är provläst av Karl Andersson under maj 2008, av mig juni-augusti 2008 och av Angelica Bernemark september-november 2008 och det är den som nu finns publicerad.

Del 2: Bortom Khuzul Daar
Utkast från våren 1998 under namnet "Landet Erkelzaar".
Utkast från sommaren 1998 under namnet "Bok I om Landet Erkelzaar: Maktens tiaror".

Version 1 från augusti 1999 där den ingick i "Maktens tiaror".
Khuzul Daar kallas i denna version för Xumh'zatr, vilket lät alltför mexikanskt.
Utkast från sommaren 2000 där den ingick i "Maktens tiaror".
Version 2 från sommaren 2000 där den ingick i "Maktens tiaror".
Utkast från december 2000 där den ingick i "[Landet erkelzaar] del 1: Maktens tiaror".

Version 3 från februari 2001 där den ingick i "Maktens tiaror".
Provläst av Hans Luthman.
Version 4 från mars-april 2002 där den ingick i "Maktens tiaror".

Provläst av Hans Luthman, Kalle Gillgren, Eva Lilja och Viviann Vodics.
Version 5 från februari-april 2003 där den ingick i "Maktens tiaror".

Provläst av Karl Andersson, Gunilla Weiblad, Eva Lilja, Peter Johansson, Hans Luthman, Håkan Wettre och Angelica Bernemark.
Version 6 från december 2004 under namnet "Maktens tiaror del 2: Bortom Khuzul Daar".
Noga bearbetad med nyskrivna stycken under sommaren 2007 samt juni-oktober 2008.
Version 7 från oktober-december 2008 och augusti-oktober 2009 under namnet "Maktens tiaror del 2: Bortom Khuzul Daar". Provläst av Angelica Bernemark, Gunilla Weiblad, Johannes Haglund, Karl Andersson och Peter Johansson.
Version 8 från november 2009 provlästes av teknikern Sture Andersson och skickades därefter in för slutgiltig publicering 7 december 2009. (se nedan)

Del 3: Bortom Världens mur
Utkast från sommaren 1998 under namnet "Bok II om Landet Erkelzaar: Träskets hjärta".
Utkast från sommaren 2000 där den ingick i
"Maktens tiaror".
Utkast från december 2000 under namnet
"[Landet Erkelzaar] del 2: Bortom Världens ände".
Version 1 handskrivet juni-juli 2001 under namnet "Bortom Världens ände".
Utkast från en resa till Växjö 25 maj 2002 under namnet "Landet Erkelzaar [del 2:] Bortom Världens mur".
Utkast från juni 2002.
Version 2 är från maj-juli 2002 under namnet "Bortom Världens mur"
och provläst av Vivian Vodics.
Version 3 är från våren 2004 under namnet "Maktens tiaror del 2: Bortom Världens mur".
Provläst av Karl Andersson, Gunilla Weiblad, Eva Lilja, Hans Luthman, Peter Johansson, Johannes Haglund och Angelica Bernemark.
Version 4 är nu bearbetad under våren-sommaren 2010 under namnet "Maktens tiaror del 3: Bortom Världens mur" och provläst under hösten av Karl Andersson, Angelica Bernemark, Håkan Wettre och Vivian Vodics.
Version 5 från november 2010 provlästes av Sture Andersson och skickades därefter in för slutgiltig publicering 10 december 2010.
(se nedan)

 

Maktens tiaror ska få en fristående uppföljare vid namn Traniborens återkomst:

 

Traniborens återkomst i olika versioner:

Utkast från en resa till Växjö 25 maj 2002 under namnet "Landet Erkelzaar: Världen utanför". Redan här kom jag på att jag behövde en uppföljare till "Maktens tiaror".
Version 1 handskrivet juni-juli 2003 under namnet "Traniborens återkomst" och provläst av Vivian Vodics, hon tyckte den var kul men att Borim var för elak.
Version 2 är från vintern-våren 2004 under namnet "Traniborens återkomst".
Provläst av Karl Andersson och Eva Lilja.
Utkast 17 oktober 2005 under namnet "Traniborens återkomst del 1: Kampen om Matebia",
"Traniborens återkomst del 2: Världen Utanför" samt "Traniborens återkomst del 3: Ondskans spira". Här tänkte jag mig att "Traniborens återkomst" skulle bli en trilogi.
Version 3 är från oktober 2008 under namnet "Traniborens återkomst del 1: Kampen om Matebia" med ändringar från maj-juni 2011.
Version 4 är från okt-dec 2011 under namnet "Traniborens återkomst del 1: Kampen om Matebia" och provläst av Angelica Bernemark, Vivian Vodics och Karl Andersson. Denna version blev totalsågad av alla tre som ansåg den för tjafsig och sunkig med alldeles för lite äventyr - och dessa tre provläsare är INTE bekanta med varandra. Det var bara för mig att leta reda på pärlorna bland svinen i manuset och skriva om alltihopa.
Version 5 är från juli 2014 under namnet "Traniborens återkomst del 1: Världarna utanför", men innehåller endast prologen och tre kapitel. Provläst av författarna Lisa Rodebrand, Eva Holmquist, Mattias Lönnebo och Patrik Stigsson. Denna version har försökt integrera såväl "del 2 - Världen Utanför" som "del 3 - Ondskans spira" för att bli en fyllig trilogi i samma stil som "Game of Thrones" (="Sagan om is och eld" av George R. R. Martin), men det visade sig vara för många rollpersoner, för mycket faktadumpar och för många parallella handlingar. Det är bättre med fristående böcker istället, vilket gör att jag får lämna det här konceptet med en trilogi.
Version 6 är från december 2014 under namnet "Världen Artezania bok 1: Traniborens återkomst"

Att det finns så många olika versoner av en och samma bok beror på att en version som är alltför tidig inte kan publiceras, då den innehåller stavfel, logiska luckor, outvecklade karaktärer och annat som jag inte är nöjd med. Tack till alla på denna sida nämnda provläsare som hjälper mig med detta värdefulla arbete!

Så fort andra upplagan kommer ut av en viss bok, så kommer försäljningen av den att genast upphöra. Varje upplaga utkommer i olika tryckningar, vilket beror på att jag fortlöpande rättar småfel såsom felstavningar och onödiga kursiveringar.
Här nedan kommer en lista på upplagornas storlek (pliktexemplar inräknade):

Maktens tiaror del 1: Bortom Eldravinen
Provupplaga, 20 september 2008: 35 exemplar trycktes för att provläsas under hösten samt i reklamsyfte för Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. Tyvärr kom den inte att levereras förrän 4 december 2008. Skiljer sig från första upplagan genom att det förekommer andra bilder samt att vissa bilder har kantstreck. Dessutom saknas ISBN-nummer och varje exemplar är numrerad med violett sjökortsrättningspenna.
Första upplagan, ISBN 978-91-977945-0-3, fanns till försäljning 11 december 2008 - 15 juni 2010. Jag har dock några enstaka exemplar kvar av tredje och fjärde tryckningen som jag säljer t.ex. på Bokmässan eller i Nautic på Klangfärsgsgatan 16 i Grimmered där jag arbetar.
Första tryckningen, 11 december 2008: 44 exemplar Det har i mitt tycke det snyggaste omslagspappret (300g), men tyvärr gick det pappersbruk som tillverkade det i konkurs, och senare tryckningar har därför ett annat omslagspapper.
Andra tryckningen, 27 februari 2009: 2 exemplar
Vissa av dessa exemplar kan fortfarande ha det snygga omslagspappret då det säkert fanns kvar i Books-On-demands lager efter att pappersbruket gått i konkurs. Att jag vet att dessa två exemplar existerar beror på att två bibliotek har dem.
Första + Andra tryckningen: 11 exemplar
Tyvärr kunde Books-On-Demand inte ge mig närmare upplysningar om böcker som sålts före eller efter ett visst datum, eftersom de skickar rapporter kvartalsvis. Från och med januari 2010 ringer jag och frågar dem om hur många böcker som är sålda innan jag skickar in PDF-filen med den nya inlagan. Dessutom har 43 olika bibliotek runtom i Sverige köpt in böcker, när jag får tid ska jag ta reda på vilka tryckningar de har (två exemplar har jag redan klurat ut).
Tredje tryckningen, 22 april 2009: 30 exemplar
Nytt omslagspapper (350g) som jag inte är riktigt nöjd med, då det i mitt tycke känns stelt, men en del andra tycker att det ger boken stadga.
Andra + Tredje tryckningen: 42 exemplar
Fjärde tryckningen, 24 augusti 2009:
30 exemplar Nytt tunnare och smidigare omslagspapper (250g) som för mig känns behagligare att bläddra. Det är det omlagspapper som även alla följande böcker har. Dessutom har jag lyckats byta ut typsnittet Garamond i inlagan mot typsnittet Sylfaen som har grövre och därmed tyligare bokstäver. Storleken på bokstäverna är dock densamma (9 punkter) eftersom jag inte fick ändra på sidantalet, då det annars skulle komma att räknas som ny upplaga.
Femte tryckningen, 8 januari 2010: 3 exemplar Ingen större skillnad mot fjärde, förutom att jag fann några förargliga småfel som här är rättade.

Andra upplagan, ISBN 978-91-977945-2-7, är den som för närvarande finns till försäljning.
Första tryckningen
, 16 juni 2010: tillsvidare fortlöpande utgivning Samma typsnitt, Sylfaen, men grövre storlek (10 punkter) på begäran av många som köpt och/eller läst den första upplagan. Sidantalet har utökats från 349 sidor till 411 och på sidan 105 har en tidigare icke publicerad illustration tillkommit. Även smärre textjusteringar har gjorts. OBS! Den första upplagan har numera utgått så att den inte ska förväxlas med denna!

Maktens tiaror del 2: Bortom Khuzul Daar
Första upplagan, ISBN 978-91-977945-1-0, 22 december är den som för närvarande finns till försäljning. Jag kommer löpande att fylla på antalet exemplar allteftersom den säljs.
Del 2 har dessutom större typsnitt precis som andra upplagan av del 1, vilket gör den behagligare att läsa, och alla nedanstående böcker kommer att ha detta typsnitt.
Första tryckningen, 22 december 2009: 51 exemplar Det har i mitt tycke det snyggaste omslagspappret (300g), men tyvärr byttes maskinerna ut under våren hos tryckeriet, vilket gjorde färgerna flammiga.
Andra tryckningen, 8 januari 2010: 2 exemplar
Den ena är köpt av ett bibliotek, den andra av en privatperson.
Tredje tryckningen, 1 mars 2010: minst 15 exemplar, fortlöpande utgivning
Omslaget har genomgått en smärre färgjustering som passar de nya maskinerna på tryckeriet.

Maktens tiaror del 3: Bortom Världens mur
Första upplagan, ISBN 978-91-977945-3-4, 22 december är den som för närvarande finns till försäljning. Jag kommer löpande att fylla på antalet exemplar allteftersom den säljs. Del 2 har dessutom större typsnitt precis som andra upplagan av del 1, vilket gör den behagligare att läsa, och alla nedanstående böcker kommer att ha detta typsnitt.
Första tryckningen, 22 december 2010: 60 exemplar Det har i mitt tycke det snyggaste inlagepappret, ett 90-grams gultonat papper som användes vid detta enstaka trycktillfälle då det vanliga inlagepappret tillfälligt tagit slut hos Books-on-Demand. Andra tryckningen återgår till det vanliga 80-grams gultonade inlagepappret - samma som i del 1 och 2.

 

Fil. mag. Sandra Petojevic
21 december 2008 (Uppdaterad 23 augusti 2014)

Tillbaka