Erkelzaarianska härskare

I Erkelzaar regerade endast två olika härskardynastier, Kanfagris och Shanathel. De som kröntes med Osårbarhetens tiara titulerades inte kung, utan majestatis (=den store) som är ett mellanting mellan kung och kejsare. När Erkelzaar delats på mitten av Eldravinen kom vicemajestatis (här nedan markerat med rött) som var krönt med Råstyrkans tiara att härska över den sydöstra delen tills mateberna gjorde uppror år 937 efter Nedstigningen. Den nordvästra delen kom att härskas av majestatis tills år 1173 Kuzikenaz II gick ner sig i Mögalirträsket och med honom osårbarhetens tiara. De viktiga härskarna är märkta med fetstil, deras regeringsår står inom parentes vid deras levnadsår.

Auterian I --- *25 f.N. +78 e.N. (0-78) med tillnamnet "den Helige". Kröns strax efter hemkomsten då han fått uppleva Ljusets guds Nedstigning och vid denna tid börjar den erkelzaarianska tideräkningen. Grundar huset Kanfagris (=Den Gyllene liljan).
Deragaz --- *5 +76 Dog i sjukdom före sin far Auterian I.
Arbogastim I --- *33 +137 (78-137) Son till Deragaz.
Bardanim I --- *69 +141 (137-141)
Orifal I --- *98 +205 (141-205) besegrades av mateberna efter deras oprovocerade krigsförklaring år 184.
Bethamon I --- *142 +213 (205-213)
Karadal I --- *171 +267 (213-267)
Thrakazan I --- *204 +279 (267-279)
Kuzikenaz I --- *235 +308 (279-308)
Deragaz I --- *259 +341 (308-341)
Auterian II --- *280 +365 (341-365)
Bardanim II --- *318 +392 (365-392) förklarar krig mot mateberna direkt efter sin kröning och därefter börjar Erkelzaar sakta men säkert återta sitt förlorade territorium.
Arbogastim II --- *345 +412 (392-412)
Bethamon II --- *368 +440 (412-440)
Deragaz II --- *399 +471 (440-471)
Karadal II --- *428 +500 (471-500)
Orifal II --- *455 +530 (500-530)
Auterian III --- *484 +566 (530-566)
Thrakazan II --- *513 +591 (566-591)
Bardanim III --- *556 +629 (591-629)
Arbogastim III --- *588 +672 (629-672)
Auterian --- *617 +672 dog i en olycka före sin far Arbogastim III.
Kharaan I --- *647 +728 (672-728) med tillnamnet "den Store", Erövrade Krothon år 682, Chika'maar år 695 och Matebia år 704.
Thrakazan --- * 666 +704, hann aldrig bli majestatis då han dräptes av traniboren, matebernas solkejsare. Äldste son till Kharaan den store.
Nikoforaz I --- *658 +750 (704-712), yngre bror till Kharaan den Store som blev vicemajestatis över Östra Erkelzaar, det som en gång varit Matebia och Chika'maar. Fick tillnamnet "den Grymme" då han regerade skoningslöst.
Orifal III --- *681 +752 (712-752) avsatte sin far Nikoforaz I med de bevingade orden: "Vi är erkelzaarianer, inte mateber!"

Auterian IV
--- *670 +747 (728-747) med tillnamnet "Erövraren; näst äldste son till Kharaan den store.
Karadal IV --- *701 +781 (747-781)
Kharaan II --- *702 +762 (752-762)
Thrakazan III --- *732 +808 (781-808)
Bethamon III --- *723 +771 (762-771)
Kharaan III --- *747 +812 (771-812)
Bardanim IV --- *764 +843 (808-843)
Orifal IV --- *770 +838 (812-838)
Bethamon IV --- *791 +850 (838-850)
Auterian V --- *800 +887 (843-887)
Orifal V --- *816 +871 (850-871)
Kharaan IV --- *840 +901 (871-901)
Karadal V --- *837 +920 (887-920)
Orifal VI --- *872 +933 (901-933)
Deragaz III --- *864 +939 (920-938)
Bethamon V --- *893 +937 (933-937) blev offrad år 937 till de Sju Heliga då mateberna återerövrade sitt rike.
Bardanim V --- *902 +985 (938-985)
Auterian VI --- *939 +1008 (985-1009)
Kharaan V --- *971 +1050 (1009-1050)
Orifal VII --- *1003 +1081 (1050-1081)
Thrakazan IV --- *1035 +1116 (1081-1116)
Orifal VIII --- *1040 +1122 (1116-1122) yngre bror till Thrakazan IV som bara fick döttrar.
Auterian VII --- *1067 +1143 (1122-1143)
Kharaan VI --- *1093 +1172 (1143-1172)
Kuzikenaz II --- *1138 +1173 (1172-1173) gick ner sig i Mögalirträsket 1173.
Arbogastim IV
--- *1144 +1223 (1176-1223) Kung. Yngre bror till Kuzikenaz II.
Kuzikenaz III
--- *1180 +1248 (1223-1248) Kung. Kallad "Den Galne" på grund av sin sjukliga förföljesemani. Störtad av furst Sharzuk som sedan kröntes till kung.
Sharzuk
--- *1198 +1267 (1248-1267) Den förste kungen av huset Shanathel (=Den Röda Örnen).
Manterak --- *1226 +1274 (1267-1274) Kung.
Uburshak --- *1251 +1309 (1274-1309) Kung.
Zakastvur --- *1295 +1320 (1309-1320) Kung. Störtad av furst Nikoforaz.
Nikoforaz II
--- *1289 (1320-1321) Majestatis av huset Kanfagris; av mateberna kallad "Nikoforaz Tyrann".


Majestatis Auterian den Helige
Majestatis Auterian den Helige, Erkelzaars förste härskare med Osårbarhetens tiara.
Auterian I av huset Kanfagris var inte bara Erkelzaars förste härskare som bar Osårbarhetens tiara, han stiftade även lagar som skulle få slut på barbariet som plågade Zaar vid denna tid. Det var också Auterian I som gav riket Erkelzaar dess nuvarande namn, vilket betyder "Det Goda Riket".
Försättsblad till Auterian den Heliges Lag, en inbunden pergamentsvolym från 400-talet e.N.


Tillbaka till Erkelzaar


Arkeolog och kulturhistoriker: Sandra Petojevic
8 november 2008 (uppdaterad 31 december 2012)