Chika'maar

Vid tideräkningens början år Chuwen Kumihua'taan Råstyrkans tiara av Ljusets gud för att kunna betvinga och gräva ner Chappa'ai som sände onda demoner till hans folk som kallades chiker. Han får titeln "shonashon" vilket betyder "hövdingarnas hövding", men kröns till kung på midvinterdagen av det tacksamma folket. Chikernas kungarike kom att heta Chika'maar, det ärofulla riket, men det är inte helt utan faror ännu. Moaier, människoätande stenjättar härjar i riket, men kung Kumihua'taan lyckas på äldre dar att framställa en amulett som han till en viss grad kan betvinga stenjättarna med.

Moaierna förhindrar att mateberna erövrar deras rike år 184, istället byter chika'maarerna en del av sin mark mot en del av det matebska kejsardömet. Efter detta dyrkas kung Kumihua'taan I som ett helgon liksom hans efterträdare, men det är alltid bilden på kung Kumihua'taan I som sätts upp som ikon i de flesta chika'maariska hem.

År 695 går denna amulett förlorad och Chika'maar besegras fullständigt av Erkelzaar och därefter kommer moaierna till Chika'maar endast vid fullmåne för att ta emot sina offer. Majestatis Kharaan den Store lägger beslag på såväl Råstyrkans tiara som den Heliga medaljongen och det är nu han får tillnamnet "Erövraren" i Chika'maar, i synnerhet som han lägger under sig det chika'maariska kungariket.

Samma komet som förintar Khuzul Daar år 924, gör även stora delar av kungariket Chika'maar kargt samtidigt som den delar det på mitten. Efter år av missväxt nomadiseras de chika'maariska bönderna i öster och börjar leva ett liv på stäppen. Hästen blir deras viktigaste djur som skänker dem både föda och transport. I väster blir bönderna istället rövare då de upptäcker att de kan tjäna på alla de erkelzaarianska lycksökare som vågar sig in i deras territorium.

Kungens makt i öster blir svagare medan prästerskapets blir starkare. Rika köpmän som för handel med de betydligt mer välbärgade mateberna blir så småningom storhövdingar som i sin tur alltid har en vesir som rådgivare. Vesiren tillhör prästerskapet som med hjälp av horoskop fastställer vad var och en ska utföra och vid vilken tidpunkt. Även vanligt folk kan gå till prästen för att med hjälp av horoskop få reda på hur skörden ska bli eller om kon ska få friska kalvar.

De hårdföra nomaderna i öster börjar blir allt mer krigiska, i synnerhet som de upptäcker att kungen och storhövdingarna gärna köper deras tjänster för att lösa tvister. Ju mer de satsar desto fler storhövdingar kan de leja. Med hjälp av horoskop fastställs tid och plats för striden och båda parter hoppas förstås på att avgå med segern. Nomaderna samlas till slut i 39 olika grupper, utspridda över hela Chika'maar och varje grupp leds av en krigshövding som alltid får namn efter ett stjärntecken när han blir vald.

I väster har vicekungen mycket stor makt på grund av att han är en giftblandare som tillverkar olika mediciner, droger och elixir som köps av de flesta folken över hela Artezania. Han är omätligt rik och lär ha levat i flera hundra år på grund av att han nyttjar en trolldryck som förlänger hans liv.

I den sydöstra delen har man funnit ruiner av mäktiga tempel, varav en som är skålformad inuti. Enligt legenden offrades människor till stenjättar här, men eftersom man inte funnit några rester av stenjättar så har man antagit att det bara är en sägen, något man har skrämt stygga barn med. I norr har man dock funnit pyramider som även de är chika'maariska, vilket man inte trott förr då chika'maarisk arkitektur verkar sakna raka linjer och räta vinklar. Men man har på senare tid kommit underfund med att de raka linjerna och de räta vinklarna har varit förbehållen de chika'maariska kungarna och storhövdingarna.


Tillbaka till Smakprov

Tillbaka till Artezanias historia

Arkeolog och kulturhistoriker: Sandra Petojevic
8 november 2008 (uppdaterad 13 maj 2010)