Welcome to my fantasy world Artezania

Denna teckning kom att användas till omslaget på boken Maktens tiaror del 1: Bortom Eldravinen.

Sedan sommaren 1997 har jag hållit på och skrivit fantasy, och trilogin Maktens tiaror som utspelas i min egenhändigt konstruerade fantasyvärld Artezania, publicerades åren 2008-2010. Den översta länken här nedan leder till ett smakprov ur den samt till länkar där man kan köpa den.
De övriga länkarna leder till andra sidor som jag har gjort på svenska respektive engelska.
Jag har illustrerat trilogin själv.

Se mina illustrationer som även finns i sf-tidskriften Brev från Cosmos som är gratis

I am writing fantasy since summer 1997, and my trilogy The Tiaras of Power which is taking place in my fantasyworld Artezania which I constructed myself, was published in the years 2008-10.
In the year 2018 I will publish the first part of the trilogy in English, Beyond the Canyon of Fire.
I have
illustrated the trilogy myself.

To see updates - click on each link! För att se uppdateringar - klicka på respektive länk!

Decaying time machine

Mitt namn är Sandra Petojevic och jag föddes 1969 i Piteå. Juni 2001 blev jag filosofie magister i konst- och bildvetenskap som ingick i det kulturvetenskapliga programmet på Göteborgs Universitet, och i juni 2022 tog jag masterexamen i samma ämne, samma universitet.
Bilden ovan föreställer en tidsmaskin som en tidsresenär lämnade för länge sedan. Tidsresenären dog och tidsmaskinen blev kvar ute i skogsgläntan och ett par trastar byggde sitt bo i den. Om en del detaljer ser lite fel ut jämfört med originalet från filmen The Time Machine från 2002 så beror det på att bilden är ritad sommaren 2003 utantill i Rijeka, norra Kroatien.
Där är också detta självporträttfoto taget, sommaren 2007, fast med byn Lovran i bakgrunden.
Sedan mars 2007 är jag anställd på Navtor Nautic AB i Göteborg och rättar sjökort.

Min mejladress: erkelzaar2hotmail.com
(Byt ut tvåan mot ett snabel-a, på detta vis hindrar jag spam)

Fil. mag. Sandra Petojevic

My e-mail address: erkelzaar2hotmail.com
(replace the number two for a proper at-sign)

My name is Sandra Petojevic and I was born in Piteå, Northern Sweden, in 1969. In June 2001 I became Master of Arts in Art History and Visual Studies, University of Gothenburg, Sweden, and in june 2022 I've got higher Degree of Master in the same subject, same university.
The picture above shows a time machine a time traveller left long ago. The time traveller died and the time machine was left in the forest's glade and a pair of thrushes built a nest in it. If some details looks wrong compaired with the original in the 2002 movie The Time Machine, it depends on that this picture was drawn summer 2003 by heart in Rijeka, Northern Croatia.
There is also this self-portrait photo shot, in the summer 2007, but with the village Lovran in the background.
Since March 2007, I am employed by Navtor Nautic AB in Gothenburg, and I am correcting UKHO nautical charts.